Miljö

Båtliv är frihet i en underbar miljö. Vi värnar miljön med moderna fyrtaktsmotorer, omålade båtbottnar och alltid alkylatbensin i tanken om möjligt. Alkylatbensin är det renaste bränslet som finns på marknaden för bensinmotorer. Vi rekommenderar alla att köra omsorgsfullt och visa hänsyn – både till omgivning och djurliv.

Vid utlämning ges en kortare utbildning i eco-driving – hur man kör så bränslesnålt och bekvämt som möjligt.

Kom ihåg, på sjön behöver man inte ha bråttom!

beaver_brygga