Medlem i Sweboat

Alla marinor som ingår hyrbat.se är medlem i Sweboat – Båtbranschens Riksförbund. Grundkravet för medlemskap är seriösa och yrkeskunniga verksamheter. Det betyder bland annat att man följer konsumentlagarna, säljer CE-märkta och, om begagnade, varudeklarerade båtar, har en
ansvarsförsäkring och miljöpolicy samt följer ARNs rekommendationer vid en eventuell tvist.

Allt för att våra hyresgäster ska ha en trygg båtupplevelse. Läs mer på sweboat.se

sweboatlogo